Eğitimde zaman ve mekan gibi kavramlardan kaynaklanabilecek olumsuz unsurları ortadan kaldırıcı çözümler üretmek, yaşam boyu öğrenmeye destek oluşturacak uygulamaları yürütmek, Ulusal ve uluslararası alanlarda bilgiyi paylaşan, üretkenliği ve yaratıcı düşünmeyi destekleyen ortamlar oluşturmaktır.