İZTÜ Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin misyonu, bilişim teknolojileri destekli uzaktan eğitim faaliyetlerini planlamak, gerekli teknik standartları belirleyerek uygun bir altyapı ve öğrenme-öğretme ortamı oluşturmak ve bu alanda araştırma faaliyetleri yaparak sürekli gelişen, yenilikçi ve öncü bir merkez olmaktır.

Eğitimde zaman ve mekan gibi kavramlardan kaynaklanabilecek olumsuz unsurları ortadan kaldırıcı çözümler üretmek, yaşam boyu öğrenmeye destek oluşturacak uygulamaları yürütmek, Ulusal ve uluslararası alanlarda bilgiyi paylaşan, üretkenliği ve yaratıcı düşünmeyi destekleyen ortamlar oluşturmaktır.

Eğitim Faliyetleri

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin misyonu, bilişim teknolojileri destekli uzaktan eğitim faaliyetlerini planlamak, gerekli teknik standartları belirleyerek uygun bir altyapı ve öğrenme-öğretme ortamı oluşturmak ve bu alanda araştırma faaliyetleri yaparak sürekli gelişen, yenilikçi ve öncü bir merkez olmaktır.

Eğitimler