Temel Değerlerimiz;

Yenilikçilik, sürekli gelişim, kanıta dayalı bilgi üretmek, etik değerlere saygı, açıklık.